مدرسه سبز

در مدرسه سبز چیزی را به دانش آموز نمی آموزند مگر اینکه خود به آن عمل کنند. مثلا اگر در کتاب های دانش آموزان نوشته شده است سوخت فسیلی بد است، پس بد است و نباید استفاده شود. جان هاردی با شرکت های مختلفی جهت تولید انرژی خورشیدی و آبی قرارداد بسته است و اجازه استفاده از سوخت فسیلی را نمی دهد.

جان هاردی معتقد است مصالحی که برای زندان و تیمارستان و بیمارستان استفاده می شود نباید برای مدارس به کار گرفته شود. برای همین او از معماری بومی منطقه کمک گرفته است. بامبو جز مصالح اصلی معماری بومی است. چون سریع رشد می کند و ظرف مدت کوتاهی چنان محکم می شود که می توان با آن بناهای چند طبقه ساخت.سیستم مدرسه مبتنی بر حفظ اکوسیستم و تعهد بر بازیافت کلیه ضایعات است. استفاده از پلاستیک در این مدرسه ممنوع است.

دانلود کلیپ:

مدرسه سبز


منبع این نوشته : منبع
مدرسه ,استفاده ,معماری بومی ,سوخت فسیلی